|  ورود به سايت   |  پنجشنبه 23 09 1396
 
 
اهداف و وظایف

اهداف سازمان:

1.     مدیریت سیستمهای جمع آوری ، حمل و دفع زباله های شهری و تحت پوشش قراردادن امور شهر مناطقر سه گانه شهرداری

2.    بالا بردن توان و تجارب علمی و عملی پرسنل سازمان

 3.   کنترل و ساماندهی جمع آوری و دفع نخاله های ساختمانی
پیگیری و جذبمشاور و تهیه و تدوین طرح جامع مدیریت پسماند
ایجاد شرایط لازم جهت آموزش شهروندان 
شروع عملیات تفکیک از مبدا در ادارات و مراکز آموزشی 
ایجاد فرهنگ سازی وسیع در سطح شهر 
استفاده از ابزارآلات و ماشین آلات مناسب جهت بازیافت 
 احداث ایستگاه تفکیک برای جداسازی انواع مختلف زباله خشک شهری 
کاهش تولید زباله و به حداقل رساندن استفاده از مواد بسته بندی 

استراتژي هاي سازمان:

۱     ايجاد يك محيط كاري مطلوب و سالم براي پرسنل سازمان ارتقاء توانمندي هاي سخت افزاري و نرم افزاري سازمانتوسعه نظام ايمني و فني  و بهداشت كار 

2     بهبود وسائط نقليه تجهيز تعميرگاهها   

 3    مشاركت بخش خصوصي در پروژه هاي سازماني
      افزايش توانمندي هاي نظارتي سازمان     

4     ايجاد بستر و زمينه مناسب براي نوآوري و ابتكارات و خلاقيت هاي فردي و  جمعي در راستاي كاهش هزينه و افزايش درآمدهاي پايدار
       افزايش رضايت مشتري