|  ورود به سايت   |  پنجشنبه 23 09 1396
 
 
معرفی مدیر عامل

سازمان بازيافت و تبديل مواد زايد شهرداري زنجان

 معرفي مدير عامل

نام نام خانوادگي :  بيوك شامي

سوابق مدير عامل

1-      مسئول زيباسازي شهرداري زنجان

2-      مدير پارك ملت و شهربازي

3-      مديرعامل سازمان پاركها و فضاي سبز

4-      مديرعامل سازمان امور رفاهي و تفريحي

5-      مدير اداره اجرائيات و كنترل و نظارت

6-      قائم مقام سازمان پايانه ها

7-      مديرعامل سازمان اتوبوسراني

8-      مديرعامل سازمان بازيافت