|  ورود به سايت   |  پنجشنبه 30 06 1396
 
 
اخبار
تاریخ: یکشنبه 24 بهمن 1395 نمایش: 54 مرتبه تعداد امتیاز: 0   (Article Rating)
تكميل اسناد برونسپاري lمورات خدمات شهري

*- تهيه و تنظيم و تكميل اسنادبرونسپاري امورات خدمات شهري جهت واگذاري به بخش خصوصي ، انتشار آگهي و دريافت پيشنهادات جهت بررسي در كميسيون هاي مربوطه .

کد: 26
نویسنده خبر: علي رضا خدايي
 
تصاویر مرتبط
  • تكميل اسناد برونسپاري lمورات خدمات شهري
  • تكميل اسناد برونسپاري lمورات خدمات شهري
  • تكميل اسناد برونسپاري lمورات خدمات شهري
امتیاز بندی