|  ورود به سايت   |  پنجشنبه 30 06 1396
 
 
اخبار
تاریخ: سه شنبه 15 فروردین 1396 نمایش: 49 مرتبه تعداد امتیاز: 1   (Article Rating)
پخش كيسه زباله توسط سازمان بازيافت شهرداري زنجان

سازمان بازيافت شهرداري زنجان در راستاي جلب همراهي شهروندان براي حفظ پاكيزگي محيط زيست در روز طبيعت نسبت به توزيع كيسه هاي زباله  با شعار ( شهر سالم = زندگي سالم ) اقدام نمود . معضل پراكنده كردن زباله از جمله مشكلات مهم كشور در روز طبيعت است كه توزيع كيسه هاي زباله مقابله با اين امر طرح ريزي و اجرا مي شود .

کد: 30
نویسنده خبر: علي رضا خدايي
 
تصاویر مرتبط
 • پخش كيسه زباله توسط سازمان بازيافت شهرداري زنجان
 • پخش كيسه زباله توسط سازمان بازيافت شهرداري زنجان
 • پخش كيسه زباله توسط سازمان بازيافت شهرداري زنجان
 • پخش كيسه زباله توسط سازمان بازيافت شهرداري زنجان
 • پخش كيسه زباله توسط سازمان بازيافت شهرداري زنجان
 • پخش كيسه زباله توسط سازمان بازيافت شهرداري زنجان
 • پخش كيسه زباله توسط سازمان بازيافت شهرداري زنجان
 • پخش كيسه زباله توسط سازمان بازيافت شهرداري زنجان
 • پخش كيسه زباله توسط سازمان بازيافت شهرداري زنجان
 • پخش كيسه زباله توسط سازمان بازيافت شهرداري زنجان
 • پخش كيسه زباله توسط سازمان بازيافت شهرداري زنجان
امتیاز بندی