ارتباط با شهردار
ارتباط با شهردار
Menu
EN

اخبار

((آگهي مزايده حضوري))

سازمان مديريت پسماند شهرداري زنجان در نظر دارد امتياز و انتفاع تفكيك زباله هاي خشك و تر شهر زنجان واقع در محل مقصد به آدرس كيلومتر 20 جاده دندي سايت دفن زباله مهتر را ازطريق برگزاري مزايده حضوري برابرشرايط منضم به اسناد مزايده به اشخاص حقوقي و حقيقي واگذار نمايد .

alikhani alikhani 0 144 رتبه مطلب: بدون رتبه
دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان