ارتباط با شهردار
ارتباط با شهردار
Menu
EN

اخبار

((آگهي مزايده حضوري))

سازمان مديريت پسماند شهرداري زنجان در نظر دارد امتياز و انتفاع تفكيك زباله هاي خشك و تر شهر زنجان واقع در محل مقصد به آدرس كيلومتر 20 جاده دندي سايت دفن زباله مهتر را ازطريق برگزاري مزايده حضوري برابرشرايط منضم به اسناد مزايده به اشخاص حقوقي و حقيقي واگذار نمايد .

alikhani alikhani 0 144 رتبه مطلب: بدون رتبه

بازيافت سرشاخه هاي درختان و ضايعات چوبي به زودي با همكاري بخش خصوصي در زنجان آغاز مي گردد.

alikhani alikhani 0 132 رتبه مطلب: بدون رتبه

نجفي سرپرست سازمان مديريت پسماند شهرداري زنجان بيان نمود: در راستاي حفظ محيط زيست و بهداشت، تعديل هزينه هاي دفن، كمك به چرخه بازيافت و اشتغال زايي سايت چيپر (بازيافت ضايعات چوبي)  در محل قره داغ به زودي به بهره برداري مي رسد.

بازديد فرماندار زنجان و هيئت همراه از سايت دفن پسماندهاي شهري مهترچايي و سايت بازيافت ضايعات چوبي

alikhani alikhani 0 104 رتبه مطلب: بدون رتبه

در روز 30 ارديبهشت سالجاري فرماندار زنجان، بخشدار مركزي، رئيس اداره محيط زيست شهرستان، و رئيس مركز بهداشت شهرستان زنجان از محل دفن پساندهاي شهري سايت مهترچايي بازديد نمودند. نجفي سرپرست سازمان مديريت پسماند شهرداري ضمن مشايعت مسئولين از روند ساماندهي سايت دفن پسماند كه شامل: ترميم حصار كشي، جدول گذاري، بازسازي نگهباني، درختكاري، آسفالت جاده ورودي و... مي باشد، توضيحاتي را ارائه نمود. عسگري فرماندار زنجان نيز ضمن قدرداني از زحمات همكاران سازمان مديريت پسماند شهرداري عزم جدي براي ايجاد خط پردازش، تصفيه خانه شيرابه و احداث كارخانه بازيافت زنجان را خواستار شد.

در بازديد از روند پيشرفت ايجاد سايت چيپر (بازيافت سرشاخه ها و ضايعات چوبي) نجفي سرپرست سازمان مديريت پسماند ضمن ارائه توضيحات از مزاياي طرح ، نحوه انجام كار را نيز شرح داد.

12
دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان