ارتباط با شهردار
ارتباط با شهردار
Menu
EN

اخبار

در بسياري از شهر هاي بزرگ جهان، ضوابط و مقررات ويژه‌اي د

SuperUser Account 0 64 رتبه مطلب: بدون رتبه
در بسياري از شهر هاي بزرگ جهان، ضوابط و مقررات ويژه‌اي در ارتباط با سيما و كالبد شهر وجود دارد و گروهي از برجسته‌ترين افراد با تخصص‌‌هاي مرتبط هنر، زيبا سازي و زيبايي شناسي به كنترل طرح هاي بزرگ و كوچك معماري و شهري از نقطه نظر هماهنگي نماي بيروني ساختمان‌ها و محيط شهري يعني از جنبه هاي رنگ، حجم، مصالح مناسب، فضاي پر و خالي نما، رعايت اصول هماهنگي و تناسبات و... مي پردازند.

تقریبا در تمامی شهرهای جهان، دولتمردان و مدیران شهری همراه با مردم سعی میکنند چهره بهتری از شهر خود بسازند، زیرا در اینصورت علاوه بر زیبایی بصری و خوشایندی ساکنین شهر باعث میشود گردشگران بیشتری از آن بازدید کنند و همتراز با شهرهای پیشرفته و زیبا و با کیفیت جهان ، به رقابت بپردازند.

در بسياري از شهر هاي بزرگ جهان، ضوابط و مقررات ويژه‌اي در ارتباط با سيما و كالبد ش

SuperUser Account 0 67 رتبه مطلب: بدون رتبه
در بسياري از شهر هاي بزرگ جهان، ضوابط و مقررات ويژه‌اي در ارتباط با سيما و كالبد شهر وجود دارد و گروهي از برجسته‌ترين افراد با تخصص‌‌هاي مرتبط هنر، زيبا سازي و زيبايي شناسي به كنترل طرح هاي بزرگ و كوچك معماري و شهري از نقطه نظر هماهنگي نماي بيروني ساختمان‌ها و محيط شهري يعني از جنبه هاي رنگ، حجم، مصالح مناسب، فضاي پر و خالي نما، رعايت اصول هماهنگي و تناسبات و... مي پردازند.

تقریبا در تمامی شهرهای جهان، دولتمردان و مدیران شهری همراه با مردم سعی میکنند چهره بهتری از شهر خود بسازند، زیرا در اینصورت علاوه بر زیبایی بصری و خوشایندی ساکنین شهر باعث میشود گردشگران بیشتری از آن بازدید کنند و همتراز با شهرهای پیشرفته و زیبا و با کیفیت جهان ، به رقابت بپردازند.

در بسياري از شهر هاي بزرگ جهان، ضوابط و مقررات ويژه‌اي در ارتباط با سيما و كالبد ش

SuperUser Account 0 73 رتبه مطلب: بدون رتبه
در بسياري از شهر هاي بزرگ جهان، ضوابط و مقررات ويژه‌اي در ارتباط با سيما و كالبد شهر وجود دارد و گروهي از برجسته‌ترين افراد با تخصص‌‌هاي مرتبط هنر، زيبا سازي و زيبايي شناسي به كنترل طرح هاي بزرگ و كوچك معماري و شهري از نقطه نظر هماهنگي نماي بيروني ساختمان‌ها و محيط شهري يعني از جنبه هاي رنگ، حجم، مصالح مناسب، فضاي پر و خالي نما، رعايت اصول هماهنگي و تناسبات و... مي پردازند.

تقریبا در تمامی شهرهای جهان، دولتمردان و مدیران شهری همراه با مردم سعی میکنند چهره بهتری از شهر خود بسازند، زیرا در اینصورت علاوه بر زیبایی بصری و خوشایندی ساکنین شهر باعث میشود گردشگران بیشتری از آن بازدید کنند و همتراز با شهرهای پیشرفته و زیبا و با کیفیت جهان ، به رقابت بپردازند.

در بسياري از شهر هاي بزرگ جهان، ضوابط و مقررات ويژه‌اي در ارتباط با سيما و كالبد ش

SuperUser Account 0 77 رتبه مطلب: بدون رتبه
در بسياري از شهر هاي بزرگ جهان، ضوابط و مقررات ويژه‌اي در ارتباط با سيما و كالبد شهر وجود دارد و گروهي از برجسته‌ترين افراد با تخصص‌‌هاي مرتبط هنر، زيبا سازي و زيبايي شناسي به كنترل طرح هاي بزرگ و كوچك معماري و شهري از نقطه نظر هماهنگي نماي بيروني ساختمان‌ها و محيط شهري يعني از جنبه هاي رنگ، حجم، مصالح مناسب، فضاي پر و خالي نما، رعايت اصول هماهنگي و تناسبات و... مي پردازند.

تقریبا در تمامی شهرهای جهان، دولتمردان و مدیران شهری همراه با مردم سعی میکنند چهره بهتری از شهر خود بسازند، زیرا در اینصورت علاوه بر زیبایی بصری و خوشایندی ساکنین شهر باعث میشود گردشگران بیشتری از آن بازدید کنند و همتراز با شهرهای پیشرفته و زیبا و با کیفیت جهان ، به رقابت بپردازند.

اولین10111213141516171819
دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان