ارتباط با شهردار
ارتباط با شهردار
Menu
EN

اخبار

برگزاري برنامه آموزشي و فرهنگي با موضوع پسماندها براي دانش آموزان مدرسه دماوند

SuperUser Account 0 107 رتبه مطلب: بدون رتبه
مقارن با روز زمين پاك و با توجه به شعار امسال با مضمون "به آلودگي هاي پلاستيكي پايان دهيم" كارشناسان سازمان مديريت پسماند شهرداري زنجان با حضور در مدرسه دماوند با نمايش انيميشن آموزشي به صحبت پيرامون مسائل تفكيك پسماندها، كاهش توليد پسماندهاي پلاستيكي و نيز برگزاري مسابقه و اهداي جوايز با هدف ايجاد انگيزش براي دانش آموزان،...

برگزاري برنامه آموزشي و فرهنگي با موضوع پسماندها براي دانش آموزان مدرسه دماوند

مقارن با روز زمين پاك و با توجه به شعار امسال با مضمون "به آلودگي هاي پلاستيكي پايان دهيم" كارشناسان سازمان مديريت پسماند شهرداري زنجان با....

SuperUser Account 0 164 رتبه مطلب: بدون رتبه

همزمان با روز زمين پاك در مدرسه شاهد فاطميه

SuperUser Account 0 171 رتبه مطلب: بدون رتبه
همزمان با 2 ارديبهشت و روز زمين پاك، كارشناسان سازمان مديريت پسماند در محل مدرسه شاهد فاطميه حضور داشته و در مورد تاريخچه و علت نام گذاري روز زمين پاك و نكاتي كه براي داشتن شهري پاك به عنوان يك شهروند مسئول بايد رعايت شود را براي دانش آموزان بيان نمودند.

نصب بنرهاي فرهنگي با موضوع تفكيك پسماند ها از مبدا در سطح شهر

SuperUser Account 0 108 رتبه مطلب: بدون رتبه
همزمان با 2 ارديبهشت و روز زمين پاك بنرهايي با موضوع تفكيك پسماندها از مبدا در سطح شهر طراحي و نصب گرديد.با تفكيك پسماندها از مبدا، سرمايه هاي ملي را حفظ كنيم و به بازيافت و بازگرداني منابع به چرخه مصرف كمك كنيم. سرپرست سازمان پسماند شهرداري نيز با بيان اينكه برنامه هاي ويژه اي براي آموزش و فرهنگ سازي در زمينه پسماندها داريم، افزود: در زمينه مديريت صحيح پسماندها، كاهش توليد پسماند، تفكيك از مبدا و ساير موارد براي آموزش كودكان، بانوان و اقشار مختلف جامعه برنامه هاي گسترده اي داريم.
اولین234567891011انتها
دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان