ارتباط با شهردار
ارتباط با شهردار
Menu
EN

اخبار

نشست مديران شهرداري با نماينده سرمايه گذار خارجي و نماينده زنجان در مجلس شوراي اسلامي در خصوص رفع مشكلات سرمايه گذاري پسماند شهر زنجان

نشست مديران شهرداري با نماينده سرمايه گذار خارجي و نماينده زنجان در مجلس شوراي اسلامي در خصوص رفع مشكلات سرمايه گذاري پسماند شهر زنجان

SuperUser Account 0 68 رتبه مطلب: بدون رتبه

عمليات پاكسازي در سايت دفن زباله مهتر چايي

SuperUser Account 0 130 رتبه مطلب: 1/0

عمليات پاكسازي زباله هاي محوطه و اطراف سايت دفن زباله توسط سازمان مديريت پسماند شهرداري و با همكاري خدمات شهري مناطق سه گانه در روزهاي 19 و 20 فروردين سال جاري انجام شد.