ارتباط با شهردار
ارتباط با شهردار
Menu
EN

اهداف و وظایف سازمان

"اهداف و وظایف سازمان مدیریت پسماند"


 1.   مدیریت و برنامه ریزی اجرای امور مربوط به کاهش تولید، تفکیک از مبدا، ذخیره سازی، جمع آوری، نظافت عمومی حمل و نقل، جداسازی، بازیافت، پردازش و دفع پسماندهای عادی (و جز ویزه آن) و پسماندهای عمرانی و ساختمانی 

 2.   آموزش و فرهنگ سازی در زمینه افزایش آگاهی و جلب مشارکت شهروندان در جهت کاهش تولید و مدیریت صحیح پسماند

 3.   صدور و لغو مجوز فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مدیریت اجرایی پسماندهای عادی، عمرانی و نظارت بر عملکرد آن ها  

 4.   جمع آوری و ساماندهی حیوانات بلاصاحب با رعایت حقوق حیوانات

 5.   تهیه و تدوین و اجرای طرح جامع و تفصیلی مدیریت پسماند شهر زنجان

 6.   استقرار و پیاده سازی نظام مدیریت یکپارچه بهداشت، ایمنی و محیط زیست

 7.   تفکیک پسماندها از مبدا با رویکرد خاص به جزء ویژه پسماندها 

 8.   كاهش تصدي گري و بستر سازي لازم به منظور مشاركت هر چه بيشتر و جذب سرمايه هاي بخش خصوصي در زمينه اهداف و وظايف سازمان

 9.    ایجاد سامانه اطلاعات، پایش و ارزیابی مدیریت اجرایی پسماندها 
 

"استراتژي هاي سازمان"


۱.    ايجاد يك محيط كاري مطلوب و سالم براي پرسنل سازمان، ارتقاء توانمندي هاي سخت افزاري و نرم افزاري 

2.    بهبود شرایط ماشین آلات و مکانیزه کردن فرآیند مدیریت پسماند    

3.    افزايش توانمندي هاي نظارتي سازمان

4.    ايجاد بستر مناسب براي نوآوري و ابتكارات و خلاقيت هاي فردي و  جمعي در راستاي كاهش هزينه و افزايش   درآمدهاي پايدار     

5.    حفظ محیط زیست و توسعه پایدار

6.    رضایت شهروندان از عملکرد سازمان مدیریت پسماند و گسترش همکاری ها در قالب مشارکت های مردمی و سازمان های مردم نهاد

دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان