ارتباط با شهردار
ارتباط با شهردار
Menu
EN

مدیریت سازمان

نام نام خانوادگي مدیر عامل :  هاشم نجفی

 

سوابق علمي: كارشناسي 

سوابق  اجرايي:

 

  • مدير عامل سازمان هاي مختلف در مجموعه شهرداري

 

  • معاونت اداري مالي سازمان خدمات موتوري

 

  • مسئول واحد سرمايه گذاري شهرداري

 

  •  سابقه مديريتي در ساير واحدهاي ستادي، اداري و اجرايي سازمان هاي وابسته به شهرداري

دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان